« Powrót

Zielona organizacja odpowiedzią na potrzeby czasu

Udostępnij

…to nazwa nowego projektu, który Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce będzie realizować od października 2023 r. do końca lipca 2025 r.

Ogłoszono wyniki otwartego konkursu ofert w ramach edycji 2023 Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. W ramach konkursu złożono 2179 oferty. Do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 382 najwyżej ocenionych ofert, w tym przedstawiona przez Fundację Dzieła Kolpinga w Polsce.

Idea projektu

Bł. ks. Adolph Kolping, żyjący w XIX wieku duszpasterz i społecznik, mawiał:

Czasy wam pokażą, co należy czynić.

Projekt „Zielona organizacja odpowiedzią na potrzeby czasu” nawiązuje do słów naszego Patrona i jest propozycją skierowaną do organizacji społecznych.

Jednym z ważnych obszarów naszej Fundacji jest wspieranie organizacji pozarządowych – w kraju, jak i poza granicami. W oparciu o wieloletnie doświadczenie w pracy kształceniowej z NGO dostrzegliśmy konieczność wypracowania kompleksowego programu kształceniowo-doradczego dla liderów, który uwzględnia specyfikę zrównoważonego rozwoju w aspektach zarządzania i funkcjonowania organizacji społecznej.

Analiza sytuacji NGO utwierdziła nas w przekonaniu, że jest to działanie niezwykle potrzebne ze względu na obecne, globalne problemy oraz potrzeby III sektora.

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ TO EFEKTYWNA STRATEGIA ZARZĄDZANIA, KTÓRA PRZYCZYNIA SIĘ DO WYRÓŻNIENIA ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ, przy jednoczesnej realizacji własnej misji w sposób przejrzysty, zgodny z etyką, poszanowaniem praw pracowniczych i z uwzględnianiem w podejmowanych decyzjach stanowisk bezpośrednich interesariuszy.

Celem projektu jest podniesienie jakości i standardów zarządzania w organizacjach obywatelskich poprzez opracowanie i wdrożenie programu kształceniowo-doradczego pn. ZRÓWNOWAŻONY PROGRAM DLA LIDERÓW SPOŁECZNYCH.

OPRACOWANY I PRZETESTOWANY PROGRAM MA PRZYGOTOWAĆ LIDERÓW NGO DO SYSTEMOWEJ POPRAWY ZARZĄDZANIA W ORGANIZACJACH OBYWATELSKICH ORAZ WYPRACOWYWANIA I WDRAŻANIA W NICH „ZIELONYCH STANDARDÓW” DZIAŁANIA.

Metoda programu

Metodą programu będzie oddziaływanie poprzez formy podawcze (wykłady, prelekcje), ćwiczenia powiązane z treścią wykładów oraz wdrażanie poznanej wiedzy przez uczestników i dyskusje na temat jej przydatności.

Projekt bazuje na dotychczasowych doświadczeniach Dzieła Kolpinga w obszarze integralnego kształcenia liderów, a także czerpie z innych programów kształceniowych, w tym realizowanych przez naszą Fundację w międzynarodowych konsorcjach.

Cieszymy się na kolejne wspólne działania!

Już dziś możesz pomóc

Wybierz kwotę, którą chcesz wesprzeć Dzieło Kolpinga

20 zł
50 zł
100 zł
250 zł