Strategia Rozwoju jest najważniejszym dokumentem polityki rozwoju Fundacji
Dzieła Kolpinga w Polsce. Misja, wizja, cele i działania w niej określone pozwolą
na zbudowanie potencjału organizacji, która doskonale odpowiada na współczesne
wyzwania, proponując rozwiązania oparte na uniwersalnych wartościach chrześcijańskich.


Już dziś możesz pomóc

Wybierz kwotę, którą chcesz wesprzeć Dzieło Kolpinga

20 zł
50 zł
100 zł
250 zł