Misja Fundacji Dzieła Kolpinga w Polsce brzmi:
Jako chrześcijanie, we współpracy ze społecznościami lokalnymi, budujemy odpowiedzialność za sprawiedliwy i solidarny Jeden Świat.

Nasze cele:

 • ochrona praw i wolności człowieka w Polsce oraz krajach rozwijających się Europy Wschodniej, Afryki i Ameryki Południowej;
 • inicjowanie i umacnianie postaw partnerskiego współdziałania w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, rzeczniczej i kulturalnej;
 • organizowanie pomocy i samopomocy społecznej;
 • ochrona życia rodzinnego, zdrowia i środowiska naturalnego.

Co robimy?

 • upowszechniamy edukację globalną w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej,;
 • zwiększamy świadomość i wiedzę członków i wolontariuszy Stowarzyszeń „Rodzina Kolpinga” oraz innych organizacji pozarządowych na temat zależności globalnych,;
 • prowadzimy zajęcia z edukacji globalnej dla dzieci i młodzieży w świetlicach i szkołach, dla członków Kolpingowskich Klubów Seniora oraz lokalnych społeczności;
 • organizujemy pomoc rozwojową dla krajów Globalnego Południa, m.in. dla Ugandy, Rwandy, Tanzanii, Boliwii i Meksyku;
 • oferujemy pomoc prawną i edukacyjną dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie ochrony swoich praw;
 •  budujemy społeczeństwo obywatelskie, realizując projekty rozwojowe i społeczne w kraju i za granicą.

Jak działamy?

 • organizujemy seminaria, konferencje, warsztaty, kursy, szkolenia, zajęcia świetlicowe, akcje promujące i propagujące edukację globalną oraz pomoc rozwojową;
 • współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi w Polsce i za granicą, a także z instytucjami samorządowymi i rządowymi;
 • dzielimy się wiedzą czerpiąc z wieloletniego doświadczenia Międzynarodowego Dzieła Kolpinga w niesieniu pomocy rozwojowej;
 • dbamy o dobre relacje z kolpingowskimi organizacjami z 61 krajów świata, zrzeszonymi w Międzynarodowym Dziele Kolpinga;
 • rozwijamy i wspieramy wolontariat.

Co już zrobiliśmy?

 • przeszkoliliśmy ponad 2 tys. osób z zagadnień edukacji globalnej;
 • przygotowaliśmy 5 programów pomocy rozwojowej w partnerstwie z organizacjami z Ugandy, Rwandy i Tanzanii;
 • udzieliliśmy ponad 2 tys. osobom porad prawnych i obywatelskich w naszych Centrach „Kolping”;
 • zorganizowaliśmy w Polsce obrady Rady Generalnej Międzynarodowego Dzieła Kolpinga, w których udział wzięło prawie 60 przedstawicieli kolpingowskich związków narodowych z 30 krajów świata – z Afryki, Azji, Ameryki Płd. i Płn. oraz Europy.

Już dziś możesz pomóc

Wybierz kwotę, którą chcesz wesprzeć Dzieło Kolpinga

20 zł
50 zł
100 zł
250 zł