FUNDACJA DZIEŁA KOLPINGA W POLSCE

ul. Żułowska 51

31-436 Kraków
fundacja@kolping.pl

FB: www.facebook.com/FDKolpinga

O FUNDACJI

Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie została założona w 2007 r., jako wspólna inicjatywa polsko-niemiecka. Jej celem jest wspieranie i umacnianie partnerskiego współdziałania w rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz ochrona praw i wolności człowieka w Polsce i krajach Globalnego Południa.

Fundatorem jest Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce oraz Międzynarodowe Dzieło Kolpinga (Kolping International), poprzez Kolping International Cooperation – swoją organizację ekspercką w obszarze współpracy rozwojowej.

MISJA, WIZJA, CELE

Misja Fundacji Dzieła Kolpinga w Polsce brzmi:

Jako chrześcijanie, we współpracy ze społecznościami lokalnymi, budujemy odpowiedzialność za sprawiedliwy i solidarny Jeden Świat.

Już dziś możesz pomóc

Wybierz kwotę, którą chcesz wesprzeć Dzieło Kolpinga

20 zł
50 zł
100 zł
250 zł