Publikacje

Publikacje o Dziele Kolpinga i bł. Adolphie Kolpingu

Ks. Kazimierz Hoła, „Błogosławiony Adolph Kolping i jego Dzieło”.
 • Wydawca: Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce
 • Rok i miejsce wydania: Kraków 2014
 • Liczba stron: 110
 • Wydanie: III
Ceniona biografia bł. Adolpha Kolpinga, napisana w języku polskim. Jej autorem jest ks. Kazimierz Hoła, założyciel pierwszej, rdzennie polskiej Rodziny Kolpinga w Stanisławiu i kilku kolejnych wspólnot.
Więcej
„Drogowskazy Kolpinga. Modlić się, uczyć i pracować. Wybór homilii, kazań i konferencji wydany z okazji 30-lecia Dzieła Kolpinga w Polsce”
 • Wydawca: Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce
 • Rok i miejsce wydania: Kraków 2020
 • Liczba stron: 180
 • Wydanie: I
Książka, która powinna znaleźć się w dłoniach każdego, kto pragnie poznać życie i duchowość założyciela Dzieła Kolpinga, nazwanego przez św. Jana Pawła II „mistykiem czynu” i prekursorem katolickiej nauki społecznej.
Więcej

Podręczniki i publikacje tematyczne

Podstawy umiejętności trenerskich i dobre praktyki
 • Wydawca: Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce
 • Rok i miejsce wydania: 2015, Kraków
 • Liczba stron: 22
 • Wydanie: I
Publikacja powstała w ramach projektu „Lokalna świetlica globalna – edukacja dzieci i młodzieży” realizowanego w roku 2015 w ramach programu…
Więcej
Kolping Sustainable Education – guidelines for adult education on an example of Kolping movement
 • Wydawca: Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce
 • Rok i miejsce wydania: 2022, Kraków
 • Liczba stron: 27
 • Wydanie: I
 • Publikacja powstała w ramach projektu Erasmus + "Smart development" finansowanego ze środków Komisji Europejskiej
Poniższa publikacja przedstawia najlepsze praktyki edukacyjne związane ze zrównoważonym rozwojem, sprawiedliwością klimatyczną i podejściem ekologicznym opracowane przez organizacje uczestniczące w projekcie: KOLPING INTERNATIONAL Association e.V. LIETUVOS KOLPINGO DRAUGIJA KOLPINGOVO DIELO NA SLOVENSKU KOLPING DRUSTVO SRBIJE ORGANIZATIA CENTRALA A FAMILIILOR KOLPING DIN ROMANIA
Więcej
Kolping dla zrównoważonego rozwoju
 • Wydawca: Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce
 • Rok i miejsce wydania: Kraków 2022
 • Liczba stron: 36
 • Wydanie: I
Od momentu powstania Fundacji Dzieła Kolpinga w Polsce każdego dnia podejmujemy decyzje i wdrażamy rozwiązania w duchu zrównoważonego rozwoju. Wiemy, że razem ponosimy odpowiedzialność za Jeden Świat, a jako wspólnota obecna w wielu zakątkach globu – dostrzegamy więcej. Powinniśmy zatem być bardziej świadomi wyzwań, z jakimi mierzy się ludzkość w XXI wieku i adekwatnie na nie odpowiadać.
Więcej
Model rozwoju liderów młodzieżowych na rzecz sprawiedliwego handlu i edukacji
 • Wydawca: Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce
 • Rok i miejsce wydania: Kraków 2021
 • Liczba stron: 98
 • Wydanie: I
Ten podręcznik dla pracowników młodzieżowych powstał jako rezultat pracy intelektualnej partnerów projektu "COFFEE - Cooperation for educationa and ecology". Jest dostępny w wersji elektronicznej w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.
Więcej

Już dziś możesz pomóc

Wybierz kwotę, którą chcesz wesprzeć Dzieło Kolpinga

20 zł
50 zł
100 zł
250 zł