« Powrót

Przyjmij wolontariusza!

Udostępnij

Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce zaprasza małopolskie organizacje z terenu Małopolski (przede wszystkim z m. Krakowa, powiatu krakowskiego i oświęcimskiego) do zgłaszania zapotrzebowania na wolontariuszki i wolontariuszy.

Fundacja w ramach projektu pt.: „AS: aktywnie – społecznie” wspiera młode osoby w podejmowaniu aktywności społecznej, w tym poprzez aktywność wolontaryjną lub realizację akcji społecznej we współpracy z NGO-sem.

Młode osoby biorą udział w cyklu edukacyjnym, by ostatecznie zweryfikować swój potencjał i możliwości wspierając małopolskie organizacje. W ramach naszych działań proponujemy każdej młodej osobie Indywidualny Plan Działania w oparciu o spotkania indywidualne i grupowe wzmacniające kompetencje społeczne w zakresie umiejętności liderskich, pracy w grupie, dobrego komunikowania się oraz kompetencji międzykulturowych.

Nasze AS-y podejmują już aktywność w zakresie :

  •     aktywności na rzecz osób starszych, osób z niepełnosprawnościami i dla dzieci
  •     w obszarze ekologii
  •     działań na rzecz zwierząt
  •     jak również działań promocyjnych, informacyjnych oraz w pracy bieżącej.

Zainteresowane organizacje zapraszamy do kontaktu: centrum.krakow@kolping.pl

Już dziś możesz pomóc

Wybierz kwotę, którą chcesz wesprzeć Dzieło Kolpinga

20 zł
50 zł
100 zł
250 zł