« Powrót

Projekt COFFEE z warsztatami w Rumunii

Udostępnij

W dniach 17-23 lutego 2020 w Rumunii odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Partnerów projektu COFFEE – cooperation for fair economy and education z takich krajów jak: Polska, Rumunia, Niemcy, Honduras.

W programie spotkania zaplanowano seminarium na temat narzędzi analizy interesariuszy i zarządzania interesariuszami poprzez ich zaangażowanie w projekty ekonomii społecznej, sprawiedliwego handlu i rozwoju młodzieży oraz warsztaty poświęcone tematyce podręcznika, prezentującego narzędzia i metody edukacji młodzieży w ramach tematyki sprawiedliwego handlu, ekonomii społecznej i aktywizacji młodzieży. Podręcznik powstaje w ramach wymiany wiedzy i doświadczeń między partnerami projektu.

Ponadto, uczestnicy odbyli wizyty studyjne w Inkubatorze społecznym w Bukareszcie, prowadzącym działania wspierające młodzież z grup defaworyzowanych, Instytucie ekonomii społecznej w Bukareszcie oraz w Fundacji Veritas w Sighisoarze, która prowadzi międzynarodową kawiarnię, w której uczy się zawodu i pracuje młodzież. Możliwość wymiany dobrych praktyk w zakresie ekologii i ochrony przyrody dała wizyta na Farmie Cobor prowadzonej przez Fundację Conservation Carpathia.

W napiętym programie uczestnicy spotkania znaleźli czas na zimowy spacer w górach Rumunii, gdzie partnerzy z Hondurasu pierwszy raz w życiu mieli możliwość zobaczyć śnieg.

Kolejne działanie projektowe – Tydzień Fair Trade –  odbędzie się w maju 2020 roku w Krakowie.

Instytucje odwiedzone podczas spotkania w Rumunii:

Inkubator Społeczny w Bukareszcie  https://asociatiasocialincubator.org

Farma Cobor https://cobor-farm.ro/

Fundacja Conservation Carpathia https://www.carpathia.org/

Instytut Ekonomii Społecznej http://www.ies.org.ro/

Fundacja Veritas https://veritas.ro/

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +.

Już dziś możesz pomóc

Wybierz kwotę, którą chcesz wesprzeć Dzieło Kolpinga

20 zł
50 zł
100 zł
250 zł