« Powrót

Nowy międzynarodowy projekt dot. edukacji ekologicznej

Udostępnij

W dniach 23-26 stycznia 2020 roku w Kolonii, w Niemczech spotkali się członkowie grupy koordynacyjnej nowego międzynarodowego projektu Erasmus + „Smart development” (Inteligentny rozwój).

Pierwsze spotkanie dotyczyło ustalenia ścieżki zarządzania projektem pomiędzy koordynatorami poszczególnych krajów uczestniczących. Działania warsztatowe dotyczyły tematyki głębokiej ekologii, zrównoważonego rozwoju oraz sprawiedliwości klimatycznej w kontekście rozwoju działań edukacyjnych grup kolpingowskich.

Głównym celem projektu jest promocja zrównoważonego rozwoju w edukacji dorosłych w dobie globalnych wyzwań klimatycznych, realizowana w partnerstwie strategicznym z następującymi organizacjami:

  •     Kolping International Association
  •     Kolpingovo dielo na Slovensku
  •     Lietuvos Kolpingo draugija
  •     Organizația Centrală a Familiilor Kolping din România
  •     Kolping Drustvo Srbije

Projekt koordynowany przez Fundację Dzieła Kolpinga w Polsce będzie realizowany w terminie 01.12.2019-30.11.2021

Główną grupa docelową projektu są pracownicy Dzieła Kolpinga, koordynatorzy projektów edukacji dorosłych, wolontariusze projektów i akcji, trenerzy, coachowie, członkowie zarządów odpowiedzialni za edukację osób dorosłych z uczestniczących krajów partnerskich (Polska, Rumunia, Niemcy, Słowacja, Serbia, Litwa). Wszystkie międzynarodowe działania i warsztaty odbywają się w języku angielskim.

Jako rezultat projektu zostanie zredagowana publikacja pt. “Sustainable education – guidelines for adult education on an example of Kolping movement” – Open Educational Resources (OER) (“Zrównowazona edukacja – przewodnik edukacji dorosłych na przkładzie Dzieła Kolpinga”), która będzie dostepna on-line na wolnych licencjach w angielskiej wersji językowej.

Projekt jest finansowany ze środków Programu Erasmus + Unii Europejskiej.

Już dziś możesz pomóc

Wybierz kwotę, którą chcesz wesprzeć Dzieło Kolpinga

20 zł
50 zł
100 zł
250 zł