« Powrót

Kończymy realizację projektu ekologicznego dla Seniorów

Udostępnij

Zakończyliśmy realizację projektu Fundacji Dzieła Kolpinga w Polsce pt. „Senioralna aktywność obywatelska – srebrno-zielona działalność społeczna” skierowanego do osób w wieku 60+. Zapraszamy na krótkie podsumowanie!

Celem głównym przedsięwzięcia było wzmocnienie aktywności społecznej seniorek  i seniorów na rzecz dobra wspólnego poprzez zwiększanie aktywności i samoorganizacji obywatelskiej tychże osób w obszarze ekologii. Działania zostały zaplanowane i zrealizowane  w 5 miejscowościach na terenie województw: małopolskiego, pomorskiego oraz dolnośląskiego, na rodzajowo różnych obszarach (tereny wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie) w ciągu 12 miesięcy tj. w okresie 8.2021-7.2022.

W projekcie  udział wzięło:

 • 164 seniorów, którzy byli objęci działaniami edukacyjno – aktywizującymi w zakresie aktywności obywatelskiej (w tym 154 seniorów zwiększyło swój poziom aktywności obywatelskiej),

z czego:

 • 142 seniorów, którzy podejmowali aktywność społeczną na rzecz ochrony środowiska i lokalnych ekosystemów
 • 144 seniorów, którzy udział wzięli w warsztatach szkoleniowych
 • 119  seniorów, którzy udział wzięli w warsztatach terenowych
 • 131 seniorów, którzy udział wieźli w warsztatach praktycznych
 • 50 seniorów wzięło udział w EKO FORUM w Lanckoronie

Seniorzy w ramach działań projektowych mogli uczestniczyć w kilku działaniach.

Udało się zrealizować:

 • 6 pikników
 • 5 inicjatyw społecznych
 • 15 warsztatów praktycznych (naturalne składniki w kuchni, naturalne składniki w życiu codziennym, zajęcia „coś z niczego”)
 • 25 spotkań seminaryjnych
 • 5 spotkań „ćwiczenia z przyrody”
 • 5 wizyt studyjnych
 • 5 spacerów badawczych

Z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych wynika, że

 • 120 seniorów będzie promowało postawy proekologiczne
 • 144 seniorów zwiększyło swój poziom wiedzy z zakresu ekologii
 • 120 seniorów nabyło praktyczne umiejętności w obszarze ochrony środowiska 

Projekt „Senioralna aktywność obywatelska – srebno – zielona działalność społeczna” finansowany był przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO  na lata 2021-2030

Już dziś możesz pomóc

Wybierz kwotę, którą chcesz wesprzeć Dzieło Kolpinga

20 zł
50 zł
100 zł
250 zł