« Powrót

GREEN FOOTPRINT – podsumowanie działań w Kolonii

Udostępnij

W dniach 25-28.09.2023 roku zorganizowano kolejne spotkanie TPM, mające na celu śródokresową ewaluację działań projektowych. Spotkanie zorganizował w Kolonii, w Niemczech  niemiecki partner projektu KOLPING INTERNATIONAL.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele kadry zarządzającej wszystkich organizacji uczestniczących w projekcie:

  • FUNDACJA DZIELA KOLPINGA W POLSCE (Polska) – 1 osoba
  • KOLPING INTERNATIONAL ASSOCIATION E.V. (Niemcy) – 3 osoby
  • KOLPINGWERK SÜDTIROL (Włochy) – 2 osoby
  • FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ (Polska) -1 osoba
  • BIOECONOMY ACCOCIATION OF LATVIA (Łotwa) – 2 osoby

Pierwszego dnia spotkania koordynatorzy dokonali ewaluacji dotychczasowych działań projektowych oraz omówili stan realizacji rezultatów intelektualnych projektu. KOLPING INTERNATIONAL miał okazję zaprezentować swoją siedzibę i działania, a jest to organizacja parasolowa wspierająca działania dot. zrównoważonego rozwoju w 60 krajach świata i zajmująca się edukacją ekologiczną. Uczestnicy spotkali się z referentami organizacji zajmującymi się m.in. krajami Afryki, Ameryki Południowej i Azji.  W czasie spotkania uczestnicy mieli również możliwość wieczornej integracji z członkami organizacji partnerskich KOLPING INTERNATIONAL z Ugandy i Myanmaru.

Następny dzień koordynatorzy spędzili na wymianie dobrych praktyk edukacyjnych. Uczestniczyli w warsztatach edukacji ekologicznej i dot. ocieplenia klimatu zorganizowanych przez edukatorów Kolpingjugend Deutschland. Zaprezentowany został nowy bus „KLIMABUS”- pokazowy samochód elektryczny, który wraz z edukatorami odwiedza różne zakątki Niemiec, gdzie organizowane są warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży na przykład podczas festynów, pikników, w szkołach. Koordynatorzy odwiedzili również ogród botaniczny w Kolonii, gdzie obserwowali przykłady działań ekologicznych na rzecz mieszkańców miasta.

Działania są finansowane ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus +.

#erasmusplus #ErasmusPlus

Już dziś możesz pomóc

Wybierz kwotę, którą chcesz wesprzeć Dzieło Kolpinga

20 zł
50 zł
100 zł
250 zł