« Powrót

Warsztaty dla kadry edukacji dorosłych w Słowenii

Udostępnij

W dniach 1-2 października 2019 roku odbyło się w Mariborze w Słowenii trzecie już międzynarodowe spotkanie w ramach projektu ERASMUS+ zatytuowanego „Active citizenship by making lifelong learning among seniors a reality“ (Aktywne obywatelstwo poprzez urzeczywistnienie idei uczenia się przez całe życie wśród seniorów). Celem spotkania było przybliżenie edukatorom i kadrze edukacji dorosłych różnych metod pracy z seniorami, dostosowanych do potrzeb osób zarówno z wysokimi jak i niskimi kwalifikacjami.

Spotkanie w Słowenii zostało zorganizowane przez Andragoski Zavod Maribor – partnera projektu, który specjalizuje się w kształceniu osób dorosłych. Uczestnikami tego wydarzenia byli goście z organizacji partnerskich z Bułgarii, Polski i Słowacji.

Pierwszego dnia poznaliśmy charakter działalności AZ-Lu i Uniwersytetu 3-go wieku, gdzie oferowane są m.in. zajęcia szkoleniowe dla osób 60 + w tym kursy językowe, rękodzieło, zajęcia z IT.

Mieliśmy okazję uczestniczyć w przykładowej lekcji języka angielskiego z udziałem słoweńskich seniorów, prowadzonej przez trenerkę z AZ-lu – Mateję, która zaprezentowała nam różne ciekawe techniki nauczania. Po krótkiej autoprezentacji wszystkich uczestników, jednym z ciekawszych ćwiczeń zaproponowanych przez prowadzącą była próba opisu po angielsku obrazu Davida Hockneya pt. ”Pan i Pani Clark i Percy” z próbą interpretacji.

W ramach działalności w Centrum Międzypokoleniowego realizowane są projekty na rzecz różnych pokoleń i grup społecznych w tym dzieci, młodzieży, emerytów, bezdomnych, wykluczonych.

Mieliśmy okazję brać również udział w zajęciach przybliżających tematykę ziołolecznictwa. Seniorzy podczas takich warsztatów dowiadują się o praktycznym zastosowaniu ziół także w kuchni i kosmetyce.

Pierwszy dzień zakończył się wizytą w Muzeum Regionalnym w Mariborze, gdzie mogliśmy się zapoznać z historią tamtejszego regionu, zwanego Styrią, od czasów prehistorycznych aż do okresu Austro-Węgier. Muzeum mieści się w malowniczym pałacu, kryjącym wiele ciekawych sal wystawowych przedstawiających m.in. historię farmacji czy gotyckie rzeźby sakralne.

Drugi dzień spotkania był również bardzo interesujący-mieliśmy okazję zwiedzić bliżej Bibliotekę Uniwersytecką w Mariborze, założoną w 1903 roku. Posiada ona wiele cennych księgozbiorów i kolekcji. Zwiedziliśmy poszczególne pomieszczenia w tym sale multimedialne, tematyczne m in. pokój anatomiczny dla przyszłych lekarzy przystosowany do nauki, pokoje ciszy dla pracy indywidualnej, fotel służący do relaksacji. W hallu głównym była wystawa poświęcona jubileuszowi 100. – lecia teatru narodowego w Mariborze.

Odwiedziliśmy także gotycką katedrę pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, zawierającą m.in. witraż przedstawiający Jana Pawła II, który odwiedził Maribor podczas jednych ze swoich pielgrzymek.

Nasi gospodarze pokazali nam również jedną z głównych atrakcji Mariboru, którą jest najstarsza winorośl na świecie, mająca ponad 400 lat, rosnąca w centrum miasta. Jej fenomen został odnotowany w Księdze Rekordów Guinnessa.

Na zakończenie pobytu odwiedziliśmy Dom Międzypokoleniowy we wsi Zgornja Kungota. Inicjatywę tę ustanowiono w 2013 roku przez tamtejszą Gminę. Ma na celu integrację młodych ludzi ze starszymi, samotnymi mieszkańcami okolicy. Mogą w tym miejscu rozwijać swoje zainteresowania i pasje, dzieląc się swoim towarzystwem. W tym ciekawym miejscu odbywają się zajęcia muzyczne, plastyczne, kulinarne, sportowe. Dla młodzieży stworzono studio nagrań, salę gier i zabaw, gdzie mogą spędzać pożytecznie wolny czas.

Seniorzy mogą rozwijać swoje pasje w pracowni stolarskiej czy w plenerze grając w kręgle. W każdym miejscu, które mieliśmy okazję odwiedzić, spotkaliśmy się z prawdziwie słowiańską gościnnością i ciepłym przyjęciem. Czekały na nas słoweńskie wino i pyszne ciasteczka.

Pierwotnie w miejscu domu międzypokoleniowego znajdowało się przedszkole. W budynku mieści się także baza noclegowa, z której można skorzystać w razie potrzeby.

Podczas pobytu w Mariborze mieliśmy okazje poznać lokalną kuchnię i zintegrować się z pozostałymi uczestnikami projektu – sympatycznymi sąsiadami Słowakami, Bułgarami oraz gościnnymi gospodarzami Słoweńcami. Za wspólnie spędzony czas i przygotowanie spotkania dziękujemy Helenie, Matei i Katii. Malowniczy Maribor nad rzeką Drawą wraz z uroczymi mieszkańcami na długo pozostanie w naszej pamięci!

Już dziś możesz pomóc

Wybierz kwotę, którą chcesz wesprzeć Dzieło Kolpinga

20 zł
50 zł
100 zł
250 zł