« Powrót

Spotkanie inaugurujące międzynarodowy projekt dla seniorów

Udostępnij

W dniach 17-20 marca 2019 w Krakowie odbyło się spotkanie Liderów w ramach Projektu  „Active citizenship by making lifelong learning among seniors a reality“  (Aktywne obywatelstwo poprzez urzeczywistnienie idei uczenia się przez całe życie wśród seniorów.) W działaniach uczestniczyli partnerzy projektu z Bułgarii, Słowenii i Słowacji.

W pierwszym dniu goście uczestniczyli w warsztatach związanych z zarządzaniem projektem, spotkali się z Liderami pracującymi z Seniorami w Kolpingowskich Klubach Seniora oraz odwiedzili Sanktuarium Ecce Homo św. Brata Alberta w Krakowie.

Drugiego dnia gościom zaprezentowano praktyki Dzieła Kolpinga z zakresu pracy z seniorami na przykładzie warsztatów dot. sztuki z p. Barbarą Łepkowską. Po południu grupa odwiedziła Kolpingowski Klub Seniora w Bochni.

Głównym celem projektu jest wspieranie osób starszych (60+) w zdobywaniu i rozwijaniu kluczowych kompetencji, w celu wspierania rozwoju społeczno-edukacyjnego i osobistego, a także uczestnictwa w życiu obywatelskim i społecznym poprzez edukowania seniorów w dziedzinie edukacji globalnej związanej z aktualnymi wyzwaniami współczesnego świata z użyciem narzędzi ICT.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z następującymi organizacjami: Kolping International Association (wcześniej: Kolpingwerk e.V.) z Niemiec, Fundacja Dzieła Kolpinga z Polski, Kolpingovo dielo na Slovensku ze Słowacji, Andragoski zavod Maribor – Ljudska univerza ze Słowenii oraz Avangard Personal Consulting z Bułgarii.

Fot. Józef Sikorski

Już dziś możesz pomóc

Wybierz kwotę, którą chcesz wesprzeć Dzieło Kolpinga

20 zł
50 zł
100 zł
250 zł