« Powrót

Skuteczne narzędzia edukacyjne – szkolenie na Litwie

Udostępnij

W dniach 9-12 września 2021 litewskie Dzieło Kolpinga zorganizowało trzecie spotkanie międzynarodowych partnerów projektu  Erasmus +„Smart development” (Inteligentny rozwój)  z następujących krajów: Niemcy, Polska, Rumunia, Słowacja, Serbia i Litwa.

Litewskie Dzieło Kolpinga reprezentowały: sekretarz Lina Kalibataitė, specjalistka ds. oświaty Jurgita Dambrauskienė oraz wykładowczyni Gintare Milce. Tematem poruszanym przez uczestników podczas spotkania były „Skuteczne narzędzia edukacyjne zapewniające zrównoważoną edukację dorosłych”.

Pierwszego dnia (9 września) odbyło się oficjalne otwarcie spotkania, podczas którego Lina Kalibataitė bardziej szczegółowo przedstawiła działalność i realizowane projekty Litewskiego Dzieła Kolpinga. Również dyrektor Uniwersytetu Kolpinga dr. Ramunė Bagdonaitė – Stelmokienė przedstawiła programy studiów oraz główne wartości, na których opiera się praca uczelni. Drugi dzień (10 września) został poświęcony zdobywaniu większej wiedzy teoretycznej i praktycznej, dlatego w pierwszej połowie dnia uczestnicy wysłuchali wykładu S. Skaisgirytė pt. „Społeczność – rozwiązanie problemów globalnych” i wykonali zadania praktyczne. Druga połowa dnia była poświęcona wycieczce na szlak geologiczny Žiegždriai wraz z przewodnikiem przyrodniczym L. Daubarsem. Podczas wyjazdu uczestnicy zdobyli większą wiedzę o tym, jak mogą przyczynić się do poprawy ekologicznego życia i zwiększenia ochrony przyrody.

Trzeci dzień (11 września) poświęcono projekcji filmu „Sengirė” oraz dyskusji grupowej, którą moderował wykładowca. V. Urbaitė – Būdelienė. Uczestnicy aktywnie dyskutowali o problemach wylesiania i możliwościach ochrony drzewostanów. W drugiej połowie dnia uczestnicy wraz z przewodnikiem przyrodniczym A. Būdelis udali się do rezerwatu Dubrava, gdzie dalej badali problemy ekologiczne.

Zwieńczeniem wydarzenia było podsumowanie, podczas którego uczestnicy dokonywali oceny warsztatów oraz dzielili się zdobytą wiedzą.

Projekt Erasmus + „Smart development” jest realizowany przez Fundację Dzieła Kolpinga w Polsce w partnerstwie strategicznym z organizacjami pozarządowymi z Litwy, Niemiec, Słowacji, Serbii i Rumunii.

Już dziś możesz pomóc

Wybierz kwotę, którą chcesz wesprzeć Dzieło Kolpinga

20 zł
50 zł
100 zł
250 zł