« Powrót

Rozwijamy kompetencje społeczne młodych Małopolan

Udostępnij

Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce rozpoczęła 1 kwietnia 2019 r. realizację projektu „AS: aktywnie – społecznie”, który jest realizowany na terenie Małopolski z naciskiem na obszar Krakowa i Oświęcimia. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 224 młodych osób (min. 60% kobiet) w wieku 15-29 lat, których kompetencje społeczne wymagają rozwoju z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy.

Projekt, którego adresatami będą tak zdefiniowani młodzi ludzie, będzie przede wszystkim nakierowany na angażowanie w aktywność społeczną, wolontariat. Nacisk będzie położony na identyfikację i uaktywnianie tkwiących w każdej jednostce predyspozycji, co pozwoli rozwinąć kompetencje społeczne młodych Małopolan i wyposaży ich w umiejętność wykorzystywania ich potencjału zarówno na etapie wchodzenia na rynek pracy, jak i na różnych etapach kariery zawodowej.

W ramach projektu planujemy udzielić następującego wsparcia:

  • kompleksowe i indywidualne wsparcie 224 młodych w ramach Indywidualnego Planu Działania oparte na samodzielności i czynnym działaniu samych uczestników
  • zdobycie i doskonalenie kompetencji społecznych,
  • nabycie doświadczenia zawodowego poprzez odbycie wolontariatu,
  • nabycie kompetencji poprzez udział w warsztatach.

Działania projektowe potrwają do marca 2021r.

Statystyka w okresie kwiecień-grudzień 2019:

  •     zakwalifikowano już 110 osób (70 dziewcząt) -co stanowi 49% docelowej grupy
  •     94 osoby otrzymały wsparcie w ramach działania z opiekunem projektu
  •     wsparciem doradcy zawodowego objęto  63 uczestników projektu zapewniając 126 godzin wsparcia w ramach działań projektowych
  •     zrealizowano 4  wyjazdowe warsztaty integracyjno-motywacyjne dla 58 młodych osób

Działania zostały zaplanowane do marca 2021r.

Zapraszamy na stronę projektu: https://as.kolping.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu.

Już dziś możesz pomóc

Wybierz kwotę, którą chcesz wesprzeć Dzieło Kolpinga

20 zł
50 zł
100 zł
250 zł