W okresie 1.11.2018 – 31.03.2021 roku Fundacja  Dzieła Kolpinga realizowała projekt COFFEE (Cooperation for Fair Economy & Education), finansowany w ramach programu Erasmus+ przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) Komisji Europejskiej, w ramach programu Erasmus+ Youth Capacity Building z siedzibą w Brukseli (Belgia).

Partnerami projektu są następujące podmioty:

 • Fundación Padre Adolfo Kolping A.C. Mexico (Dzieło Kolpinga w Meksyku),
 • Obra Kolping en Honduras (Dzieło Kolpinga w Hondurasie),
 • Organizatia Centrala a Famililor Kolping din Romania (Dzieło Kolpinga w Rumunii),
 • Langen Kaffee GmbH (firma współpracująca z Kolping Paderborn zajmująca się dystrybucją kawy Tatico)
 • FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie.

Projekt COFFEE jest realizowany w unikalnej formule partnerstwa międzynarodowego: 6 instytucji z 5 różnych krajów świata, reprezentujących 3 różne sektory: sektor społeczny i ekonomii społecznej, administracji publicznej i samorządów lokalnych oraz sektor przedsiębiorczości i biznesu. Ma on na celu budowanie potencjału organizacji, które zajmują się m.in. aktywizacją zawodową młodzieży w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w sektorze ekonomii solidarnej i sprawiedliwego handlu.

Tematy przekrojowe projektu to:

 • Rozwój potencjału inicjatyw przedsiębiorczości społecznej i sprawiedliwego handlu na przykładzie produkcji i sprzedaży kawy Tatico – FAIR i BIO;
 • Tworzenie miejsc pracy dla młodzieży w Hondurasie, Meksyku, Rumunii i Polsce w sektorze ekonomii społecznej i fair trade;
 • Rozwój potencjału międzynarodowej współpracy partnerów projektu.

Działania zrealizowane w ramach projektu:

 • Międzynarodowe Spotkanie Partnerów Projektu w Krakowie, w Polsce w dniach 27.11-03.12.2018 roku. Program wizyty obejmował spotkanie koordynatorów projektu ( kick- meeting) oraz serię wizyt studyjnych i spotkań z przedstawicielami polskich partnerów oraz zapoznanie się z działalnością Fuindacji Dzieła Kolpinga w Polsce oraz Fundacji FRDL MISTIA.
 • Międzynarodowe Spotkanie Partnerów Projektu w Danli w Hondurasie, w dniach 16-24 lutego 2020 r.. Program wizyty obejmował spotkania z władzami lokalnymi, wizytę na plantacji kawy i spotkania z rolnikami oraz producentami, a także odwiedzenie miejsc skupu i sprzedaży kawy.
  RELACJA
 • Wizyta studyjna młodzieżowych pracowników z Polski i Rumunii w Meksyku, w dniach 12-18 sierpnia 2019 r. Program wizyty obejmował spotkania z Rodzinami Kolpinga w Meksyku, spotkania z plantatorami kawy, prezentacje projektów młodzieżowych realizowanych przez Dzieło Kolpinga w Meksyku.
  WIZYTA PRZYGOTOWAWCZA
 • Wymiana młodzieży pod nazwą „My cup od COFFEE”, młodzież z Polski, Rumunii i Niemiec przebywała w Meksyku w dniach 19-28 sierpnia 2019 r.
  RELACJA
 • Międzynarodowe Spotkanie Partnerów Projektu w Niemczech (Berlin, Medebach) w dniach 6-11 października 2019 r. Program wizyty obejmował: udział w festiwalu kawy w Berlinie, wizytę studyjną w palarni kawy Langen Kaffee, warsztaty na temat sprawiedliwego handlu i współpracy międzynarodowej w sektorze fair trade.
 • Międzynarodowe Spotkanie Partnerów Projektu w Rumunii w dniach 17-23 lutego 2020 r. Program wizyty obejmował seminarium na temat narzędzi analizy interesariuszy i zarządzania interesariuszami poprzez ich zaangażowanie w projekty ekonomii społecznej, sprawiedliwego handlu i rozwoju młodzieży, warsztaty poświęcone tematyce podręcznika, prezentującego narzędzia i metody edukacji młodzieży w temacie sprawiedliwego handlu, ekonomii społecznej i aktywizacji młodzieży oraz wizyty studyjne w Inkubatorze społecznym w Bukareszcie, prowadzącym działania wspierające młodzież z grup defaworyzowanych, Instytucie ekonomii społecznej w Bukareszcie oraz w Fundacji Veritas w Sighisoarze, prowadzącej międzynarodową kawiarnię, w której młodzież uczy się zawodu i pracuje. Możliwość wymiany dobrych praktyk w zakresie ekologii i ochrony przyrody dała wizyta na Farmie Cobor prowadzonej przez Fundację Conservation Carpathia.
  RELACJA
 • Opracowanie koncepcji podręcznika w projekcie, który będzie prezentował dobre praktyki edukacyjne dla młodzieży w zakresie ekonomii solidarnej i sprawiedliwego handlu.

Kolejne działania projektowe planowane na rok 2020 (m.in. Tydzień Fair Trade w Krakowie, mobilności pracowników młodzieżowych w Polsce, Rumunii i Hondurasie i wizyta w palarni kawy w Niemczech) ze względu na pandemię zostały odwołane. Ze względu  na pandemię COVID -19 realizacja projektu została przedłużona do 31 marca 2021 roku, aby umożliwić partnerom zakończenie prac redakcyjnych związanych z przygotowaniem rezultatów intelektualnych projektu (podręcznika i filmu) i ich promocją online.

Zapraszamy do zapoznania się z rezultatami intelektualnymi projektu:

Film „Fair trade coffee from Honduras“ dostępny w trzech wersjach językowych:

Hiszpański https://youtu.be/bKX6vcz1b0o

Angielski https://youtu.be/HWZwSBbqM08

Polski: https://youtu.be/uqetZrFfXE0

Film o działanich młodzieży w projekcie dostępny w angielskiej wersji językowej:

My cup of coffee – English  https://youtu.be/XJsA-nSU-c8

Podręcznik dla pracowników młodzieżowych

– English MANUAL „Model of youth leaders development for fair economy and education”

POBIERZ – W ANGIELSKIEJ WERSJI JĘZYKOWEJ

– Polski PODRĘCZNIK „Model rozwoju liderów młodzieżowych na rzecz sprawiedliwego handlu i edukacji”

POBIERZ – W POLSKIEJ WERSJI JĘZYKOWEJ

Projekt jest finansowany w ramach programu Erasmus+ przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) Komisji Europejskiej, w ramach programu Erasmus +

Wkład własny do projektu został zapewniony dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO udzielonemu przez Narodowy Instytut Wolności na złożony przez nas projekt: „Kawa z wartościami”.