« Powrót

O ochronie różnorodności gatunkowej roślin i zwierząt w Rumunii

Udostępnij

W dniach 27-30 kwietnia 2022 roku odbyło się 4. Międzynarodowe Spotkanie Projektowe, zorganizowane przez rumuńskiego partnera – Organizatia Centrala A Familiilor Kolping Din Romania.

Warsztaty pt. „Protection of the diversity of species of plants and animals  – educational aspects of social participation and cooperation for protect Romania wildlife.” odbyły się w Brasowie, mieście, gdzie znajduje się biuro organizacji, niedaleko stąd znajdują się miejsca będące celem wizyt studyjnych zorganizowanych podczas spotkania. W warsztatach wzięło udział 14 uczestników reprezentujących 4 organizacje partnerskie z Polski, Serbii, Słowacji i Litwy.

  • 28 kwietnia uczestnicy odwiedzili Libearty Bear Sanctuary (https://millionsoffriends.org/en/) – największy na świecie rezerwat niedźwiedzi brunatnych w Zărneşti, 27 km. od Brasowa. To miejsce rehabilitacji dla ponad 100 niedźwiedzi brunatnych, uratowanych z nędznych warunków życia, maltretowanych w niewoli.  Uznane przez wielu specjalistów za najbardziej etyczne sanktuarium na świecie, zajmuje 69 hektarów lasów iglastych w pobliżu Braszowa. Podczas wizyty w sanktuarium, uczestnicy obejrzeli filmy edukacyjne, odbyli spacer z edukatorem, podczas którego poznali historie maltretowanych zwierząt, a przede wszystkim dowiedzieli się w jaki sposób powstał rezerwat w jaki sposób jest finansowany oraz jakie kampanie fundraisingowe są prowadzone na utrzymanie miejsca oraz edukację społeczną w zakresie ochrony dzikiej przyrody.
  • Tego samego dnia grupa odwiedziła Centrum dla zwiedzających parku narodowego poświęconego Karpatom, które wykorzystuje technologię informacyjną do opowiedzenia całej historii terytorium parku, od ukształtowania terenu po zwierzęta. Karpaty stanowią skarby przyrody o wielkim pięknie i wartości ekologicznej, a także stanowią schronienie dla około jednej trzeciej drapieżników w Europie. Zaprezentowano metody edukacyjne i narzędzia stosowane podczas warsztatów dla grup odwiedzających centrum. 
  • Kolejny dzień poświęcony był wykładom i pracy w grupach. Pani Erika Stanciu, reprezentująca  Fundację Propark dla Obszarów Chronionych (https://propark.ro/)  zaprezentowała referat pt. „ Ochrona różnorodności gatunkowej roślin i zwierząt – edukacyjne aspekty udziału społecznego i współpracy dla ochrony rumuńskiej dzikiej przyrody“.
  • Podczas warsztatu zaprezentowano oraz przedyskutowano podczas pracy w grupach następujące tematy:
  • Różnorodność biologiczna i usługi środowiskowe,
  • Dlaczego musimy chronić różnorodność biologiczną?
  • Zrównoważony rozwój, różnorodność biologiczna i usługi środowiskowe; 
  • Budowanie lokalnych przedsiębiorstw przy jednoczesnej ochronie przyrody – studia przypadków / przykłady;
  • Co możemy zrobić z naszymi społecznościami i dla nich?

Popołudnie poświęcono na spotkanie z ambasadorką WWF w Rumunii, która przedstawiła misję, wizję i działania organizacji oraz współpracę z rumuńskim Dziełem Kolpinga w zakresie ochrony przyrody.

Na zakończenie uczestnicy podsumowali warsztaty, wygenerowali i przedyskutowali pomysły na działania edukacyjne służące ochronie przyrody i bioróżnorodności.

Projekt „Smart development” jest finansowany ze środków programu Erasmus + Unii Europejskiej.

Już dziś możesz pomóc

Wybierz kwotę, którą chcesz wesprzeć Dzieło Kolpinga

20 zł
50 zł
100 zł
250 zł