« Powrót

Nowy projekt dla młodzieży AS: aktywnie – społecznie

Udostępnij

Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce rozpoczyna realizację projektu AS: aktywnie – społecznie, którego celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa 224 młodych Małopolan (min. 60%kobiet) w wieku 15-29 lat, których kompetencje społeczne wymagają rozwoju z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy prowadząca do nabycia i wzmocnienia umiejętności społecznych potrzebnych na rynku pracy poprzez indywidualnie sprofilowaną kompleksową ofertę w ciągu 24-m-cy w Małopolsce.

W ramach projektu planujemy udzielić następującego wsparcia:

  • kompleksowe i indywidualne wsparcie 224 młodych w ramach IPD oparte na samodzielności i czynnym działaniu Uczestników Projektu,
  • zdobycie i doskonalenie kompetencji społecznych,
  • nabycie doświadczenia zawodowego poprzez odbycie wolontariatu,
  • nabycie kompetencji /kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach/kursach/warsztatach.

Zapraszamy na stronę projektu: https://aktywnie-spolecznie.kolping.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu.

Już dziś możesz pomóc

Wybierz kwotę, którą chcesz wesprzeć Dzieło Kolpinga

20 zł
50 zł
100 zł
250 zł