« Powrót

Dziennik z wymiany młodzieży w Meksyku

Udostępnij

W dniach 19-28 sierpnia 2019 odbywa się w mieście Meksyk wymiana młodzieży z Polski, Rumunii, Niemiec i Meksyku w ramach projektu COFFEE- cooperation for fair economy & education (Erasmus+), którego liderem jest Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce.

 Dzień 1

Wymiana pn.: „My cup of COFFEE” rozpoczęła się dzisiaj dawną aztecką ceremonią Los cuatro rumbos. Młodzież będzie od dziś uczestniczyć w warsztatach wykładach i wizytach studyjnych związanych  z 4 tematami: ekonomia solidarna, sprawiedliwy handel, aktywność młodzieży oraz współpraca międzynarodowa na rzecz globalnych celów zrównoważonego rozwoju. Nie zabraknie również edukacji międzykulturowej i wizyt w takich ważnych miejscach dla kultury i historii Meksyku jak: Teotihuacan, Templo Mayor, czy dom Fridy Khalo.

Wydarzenie odbywa się w siedzibie Meksykańskiego Dzieła Kolpinga w Mieście Meksyk, gdzie z młodzieżą zamieszkał koliber, który podobno symbolizuje światło z nowego świata. Miejmy nadzieję, że dzięki tej wymianie młodzież dostrzeże światło w idei- Jeden Świat i będzie chciała ją realizować w przyszłych planach i projektach.

Dzień 2

Intensywne, całodzienne warsztaty, podczas których młodzież miała możliwość rozmawiać o tym, co to jest ekonomia solidarna, jakie są jej korzenie, jakiej są jej priorytety, wartości, komponenty, co można osiągnąć dzięki budowaniu ekonomii na wartościach- to wszystko było przedmiotem dzisiejszych wykładów, warsztatów i dyskusji.

  •  Po pierwsze, po dzisiejszym dniu wiemy, że ekonomia solidarna to ekonomia, która szanuje takie wartości jak: kultura, prawa człowieka, środowisko naturalne.
  • Po drugie, ekonomia solidarna składa się z trzech komponentów: sprawiedliwy handel, odpowiedzialna konsumpcja, odpowiedzialne finanse.
  • Po trzecie, ekonomia solidarna, to inny sposób myślenia i działania, to innowacje, to nowe rozwiązania w ramach ekonomii o zamkniętym obiegu, to ochrona naszej planety

Na koniec intensywnego dnia i intelektualnego wysiłku, młodzież wzięła udział w lekcji salsy i cumbii- tańców latynoamerykańskich.

Dzięki temu, nie tylko wesoło zakończyliśmy dzień, ale także mogliśmy bliżej poznać kultury latynoamerykańskie. Poza tym, jak to mówi przysłowie: ruch to zdrowie!

Dzień 3

Koliber nadal towarzyszy warsztatom i młodzieży. Nie przeszkadzają mu głośne dyskusje, rozmowy i śmiech.

Tematem 3 dnia była aktywizacja zawodowa młodych, rozwój personalny i pomocne narzędzia w analizowaniu swoich pasji, umiejętności i możliwości na rynku pracy, czy w małym biznesie. Ponadto, warsztaty nad współczesnymi priorytetami, które były oceniane wg trzech kryteriów: potrzeba, ochrona środowiska, potencjał finansowy. Warsztaty te pokazały jak te same czynności, działania, czy projekty dnia codziennego są wartościowane w zależności od kryterium. To, co często jest ważne dla ludzi w dniu codziennym w ogóle nie ma potencjału finansowego, to co ma potencjał finansowy jest poza zasięgiem większości ludzi na świecie. Nierówności i dysproporcje w rozwoju i dostępie do możliwości w zakresie edukacji i rynku pracy to jedne z największych wyzwań związanych z młodzieżą na całym świecie.

Popołudniowy program wypełniła wizyta kulturalna w Muzeum Fridy Khalo, jednej z najbardziej znanych na świecie artystek meksykańskich. Młodzież odwiedziła jej niebieski dom, w którym wiele lat żyła ze swoim mężem, innym równie znanym artystą z Meksyku- Diego Riverą.

Dzień 4 i 5

Dzień 4 i 5 wymiany w ramach projektu COFFEE (Erasmus+). Młodzież uczestniczyła w ceremonii zakończenia kursu zawodowego przez meksykańską młodzież i wręczenia dyplomów, w zajęciach generujących wnioski i idee do projektów, które mogą powstać po zakończeniu wymiany, w warsztacie projektowym. W sobotę w ramach wizyty kulturalnej młodzież zwiedziła Muzeum Antropologiczne w Mieście Meksyk, gdzie miała okazję poznać kultury Ameryki Łacińskiej.

Dzień 6

Dzień pełen zajęć i  warsztatów, grup roboczych i prezentacji rezultatów grup roboczych.

Temat przewodni tego dnia to: myślenie projektowe – krok po kroku: identyfikacja celów i zadań, plan działań projektu, podział ról i odpowiedzialności w projekcie, analiza zasobów, inne elementy budowania projektu.

Koliber, wciąż dzielnie towarzyszy młodzieży. Daje nadzieję, że pojawiające się idee, energia, która narodziła się między młodzieżą z różnych stron świata, są nowym światłem i dobrą przyszłością.

Dzień 7 i 8

Trwają warsztaty projektowe. Młodzież realizuje kolejny etap budowania wspólnego projektu międzynarodowego.

W 7 i 8 dniu pracowaliśmy nad opracowaniem międzynarodowego projektu dla młodzieży, który określi możliwości promowania zasad sprawiedliwego handlu i ekonomii społecznej na przykładzie kawy fair trade wśród młodych ludzi na całym świecie. Ważne kwestie to  wykorzystanie mediów społecznościowych i współpracy online w przyszłości. Od pomysłów na poziomie lokalnym i krajowym młodzi ludzie wybrali i wyselekcjonowali pomysły o charakterze globalnym, tworząc w ten sposób wspólny, globalny projekt dla młodzieży.

Na zakończenie warsztatów projekt został zaprezentowany w formie kuli ziemskiej. Pod koniec dnia 8 odbył się wieczór międzykulturowy, podczas którego młodzi ludzie prezentowali swoje stroje ludowe lub tradycyjne gry. To był bardzo dobry czas.

Dzień 9 i 10

Ostatnie dwa dni to ostatnia kulturalna wizyta edukacyjna w Mieście Słońca – Teotihuacan. Miasto, które przed przejęciem przez Azteków było ekonomiczną i kulturalną potęgą Ameryki Łacińskiej, miastem, w którym wszystkie rodzime kultury miały swoją stolicę. To miasto jest także metaforą upadku, który był spowodowany kryzysem klimatycznym i nierównowagą ekologiczną.

Wizyta w Teotihuacan to nie tylko wizyta kulturalna, ale także okazja do głębokiego wyciągnięcia wniosków na temat upadku cywilizacji i przyczyn z tym związanych, jest to okazja do refleksji nad tym, jak powinniśmy teraz dbać o zrównoważone ekologicznie rolnictwo i zrównoważony rozwój. To niezwykle ważna wizyta, która dała młodym ludziom możliwość uczenia się z przeszłości i wyciągania wniosków na przyszłość. Gospodarka solidarna, sprawiedliwy handel, ekologiczna uprawa kawy i innych produktów są niezwykle ważne w kontekście zmian klimatu i kryzysów gospodarczych. Z tym przesłaniem młodzież opuściła Miasto Meksyk i wróciła do swoich domów. Nadszedł czas, aby zastanowić się i być aktywnym w rozpowszechnianiu zdobytej wiedzy.

Partnerzy projektu:

  • POLAND- Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce
  • POLAND- FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie
  • MEXICO- Fundación Padre Adolfo Kolping A.C. Mexico
  • HONDURAS- Obra Kolping en Honduras
  • ROMANIA- Organizatia Centrala a Familiilor Kolping din Romania
  • GERMANY- Langen Kaffee GmbH

Dziennik powstał na podstawie bieżących relacji uczestników wymiany młodzieżowej

Dziękujemy!

Thank you!

iGracias!

Danke!

Multumesc!

Już dziś możesz pomóc

Wybierz kwotę, którą chcesz wesprzeć Dzieło Kolpinga

20 zł
50 zł
100 zł
250 zł