Głównym celem projektu „Smart development” (inteligentny rozwój), realizowanego przez Fundację Dzieła Kolpinga w Polsce jest promocja zrównoważonego rozwoju w edukacji dorosłych w dobie globalnych wyzwań klimatycznych.

Termin realizacji projektu: 01.12.2019-30.11.2021


Działania są realizowane w partnerstwie strategicznym z następującymi organizacjami:

    Kolping International Association

    Kolpingovo dielo na Slovensku

    Lietuvos Kolpingo draugija

    Organizația Centrală a Familiilor Kolping din România

    Kolping Drustvo Srbije


Główną grupa docelową projektu są pracownicy Dzieła Kolpinga, koordynatorzy projektów edukacji dorosłych, wolontariusze projektów i akcji, trenerzy, coachowie, członkowie zarządów odpowiedzialni za edukację osób dorosłych z uczestniczących krajów partnerskich (Polska, Rumunia, Niemcy, Słowacja, Serbia, Litwa). Wszystkie międzynarodowe działania i warsztaty odbywają się w języku angielskim.

Jako rezultat projektu zostanie zredagowana publikacja pt. “Sustainable education – guidelines for adult education on an example of Kolping movement” – Open Educational Resources (OER) (“Zrównowazona edukacja – przewodnik edukacji dorosłych na przkładzie Dzieła Kolpinga”), która będzie dostepna on-line na wolnych licencjach w angielskiej wersji językowej.

Projekt jest finansowany ze środków Programu Erasmus + Unii Europejskiej.