Organizacja

DZIEŁO KOLPINGA W POLSCE

Dzieło Kolpinga w Polsce tworzą lokalne stowarzyszenia zwane Rodzinami Kolpinga zakładane przy parafiach i działające na ich terenie. W Polsce funkcjonuje 36 Rodzin Kolpinga, skupiających ponad 1000 członków w całym kraju. Wszystkie polskie Rodziny Kolpinga zrzesza Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie posiadający osobowość prawną i status związku stowarzyszeń. Związek jest członkiem Międzynarodowego Dzieła Kolpinga, które ze swej siedziby w Kolonii (Niemcy) koordynuje działalność całej światowej wspólnoty kolpingowskiej.

KOLPING TO GLOBALNA RODZINA

Dzieło Kolpinga stanowi globalną rodzinę, która ma swoją uporządkowaną strukturę. Na wszystkich kontynentach, na których jest obecny Kolping, najmniejsza i podstawowa forma organizacyjna to lokalna Rodzina Kolpinga.

Przeważnie skupia od kilku, kilkunastu do kilkudziesięciu osób. Stowarzyszenia krajowych Rodzin Kolpinga są zrzeszone w narodowych związkach Kolpinga. A te z kolei mają za zadanie m.in. reprezentować je w strukturach Międzynarodowego Dzieła Kolpinga – organizacji o zasięgu światowym z siedzibą w Kolonii.

„Nie ma większego szczęścia, w odniesieniu do rzeczy doczesnych, od prawdziwego życia rodzinnego i nie ma większego nieszczęścia na ziemi, które mogłoby się równać nieszczęściu w rodzinie”.

Bł. Adolph Kolping

Już dziś możesz pomóc

Wybierz kwotę, którą chcesz wesprzeć Dzieło Kolpinga

20 zł
50 zł
100 zł
250 zł