Kraków, 08 grudnia 2020

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „Aktywni i samodzielni na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie zaprasza Państwa do złożenia oferty na realizację coachingu dla grupy Uczestników/czek powyżej 30 roku życia.

Termin składania ofert: do dnia 18 grudnia 2020 r., do godz. 23:59

Strona projektu