Kapitał Żelazny

„Posiadanie kapitału żelaznego to dla każdej organizacji większa możliwość rozwoju i zapewnienie stabilności działań dla jej beneficjentów. Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce (w skrócie Dzieło Kolpinga) już od trzydziestu lat realizuje działania społeczne na rzecz seniorów, dzieci, młodzieży, osób bezrobotnych i innych grup potrzebujących wsparcia. Do tej pory działania te finansowaliśmy głównie z pozyskiwanych grantów i dotacji.

Dzięki kapitałowi żelaznemu będziemy mieć szansę dywersyfikować źródła finansowania i nieco uniezależnić się od konkursów grantowych. Ale też dzięki zyskom z kapitału będziemy mogli zabezpieczyć wkład własny w projektach. Wejdziemy też z naszymi działaniami w zupełnie nowe środowisko. To mobilizuje do ciągłego profesjonalizowania się i ulepszania jakości naszych działań. Właśnie dlatego postawiliśmy na budowanie kapitału żelaznego!”

Beata Harasimowicz
Wiceprzewodnicząca Dzieła Kolpinga w Polsce

DO POBRANIA

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem Rocznym z działalności Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce.

„Każdy z nas ma w sobie gen dobroci. Niezależnie od tego, jaki zawód wykonuje albo jaką ukończył szkołę. Gen dobroci nie jest większy albo mniejszy ze względu na wiek, pochodzenie czy miejsce zamieszkania. Podobnie jak każdy inny gen, tego również nie zobaczymy gołym okiem. Choć czasem może się nam wydawać, że w tym albo w tamtym człowieku nie ma nic dobrego, to nam się tylko tak wydaje — jest w nim gen dobroci. Kapitał Żelazny to najlepszy znany mi sposób, aby przekazać ten gen dobroci przyszłym pokoleniom. Razem tworzymy stabilny i w pełni transparentny system finansowania organizacji a w konsekwencji system pomocy, który nigdy nie zawiedzie beneficjentów. Naszymi planami wybiegamy daleko w przyszłość, bo chcemy, aby ci, którym pomagamy, nie musieli ze strachem o niej myśleć.”

Michał Twardosz

Fundraiser

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest kapitał żelazny?

Kapitał żelazny to „środki finansowe, które organizacja zdobywa i gromadzi po to, by czerpać z nich zyski przeznaczane na realizację jej celów statutowych. […] Zasadą generalną jest nienaruszalność kapitału żelaznego oraz jego stałe pomnażanie”

W jakim celu został powołany?

Kapitał Żelazny został powołany, aby zapewnić stabilne źródło finansowania dla organizacji i zapewnić bezpieczeństwo naszym beneficjentom.

Jak inwestowane są środki z kapitału żelaznego?

Środki z kapitału żelaznego inwestowane są w bezpieczne instrumenty finansowe. Szczegółowe postępowania określa strategia inwestycyjna. Rada Kapitału Żelaznego prowadzi stały monitoring i czuwa nad jej realizacją.

W jaki sposób podejmowana jest decyzja, o tym jaką część funduszu można wydać?

Decyzje o tym jaką część funduszy można wydawać może podjąć Darczyńca. Przekazując kwotę na rzecz Dzieła Kolpinga można dokładnie wskazać jej przeznaczenie, sposób rozporządzania, wytyczne dotyczące inwestowania.

Kwota przeznaczona na inwestycje nigdy nie może uszczuplać samego funduszy. Inwestowane są środki, które pochodzą z stopy zwrotu.

Co to jest „zrównoważone inwestowanie”?

To sposób inwestowania środków, który zapewnia bezpieczeństwo. Środki finansowe inwestowane są tak, aby prawdopodobieństwo ich utraty było bardzo niskie.

Kto może zostać darczyńcą?

Darczyńcą może zostać każdy!

Skontaktuj się z nami

Już dziś możesz pomóc

Wybierz kwotę, którą chcesz wesprzeć Dzieło Kolpinga

20 zł
50 zł
100 zł
250 zł